Nina behoorde in 2016 tot de 100 beste speelster bij de junioren (hoogste ranking 61) ter wereld. Ze kreeg volledige ondersteuning van de KNLTB. Hotels, vliegtickets en begeleiding werden door de tennisbond betaald. Helaas is deze ondersteuning sinds juli 2016 voor een belangrijk deel weggevallen en moeten deze kosten voor een belangrijk deel ook door Nina en haar ouders worden gedragen. Zij kunnen dit niet alleen en daarom is de steun noodzakelijk van partners, vrienden, fans en sympathisanten.

Nina heeft tenminste 3 jaar nodig om selfsupporting te worden en om de top 100 bij de senioren te bereiken. Voor dit traject is er de komende 3 jaar tenminste 100.000 euro nodig. De stichting vrienden van Nina Kruijer is opgericht met als doel dit traject mogelijk te maken. Het bestuur van de stichting zal zich daarom bezighouden met de volgende taken:

  1. Het aantrekken van zoveel mogelijk partners, vrienden en volgers.
  2. De zorg en de verantwoordelijkheid dragen voor de uitgave van de gelden

In de stichtingsbestuur hebben zitting:

  1. Paul Dignum
  2. Danny Koops
  3. Pieter van der Lippe
  4. Erwin Visser
  5. Mariëtte Visser

Uitgaven door de stichting worden uitsluitend gedaan ten behoeve van de tenniscarrière van Nina.De stichting legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid. De bestuursleden werken onbezoldigd.